Nieuws van voedselbank Weststellingwerf

Wolvega – Ook dit jaar hebben de leden van een aantal kerkelijke gemeenten afgelopen week een groot aantal gaven gedoneerd aan de Voedselbank Weststellingwerf in  het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Bij elkaar schonken de voortgezette Gereformeerde Kerk in Noordwolde alsmede de PKN gemeenten in Wolvega en Oldelamer/Sonnega bij elkaar meer dan twintig kratten met  houdbare basisproducten om de tweewekelijkse pakketten in zowel kwantitatief als kwalitatief te vergroten. Een mooi gebaar, omdat ook nu in dit vierde kwartaal het aantal gezinnen dat een beroep doet op de Voedselbank weer groeiende is.

Daarnaast verraste Jumbo Nicolai de gezinnen deze week met het beschikbaar stellen van 200 pakketjes kipschnitzels, omdat vlees al geruime tijd een schaars product is bij de uitgiften. Ondanks deze mooie opstekers organiseert de Voedselbank in het laatste weekend van november in Jumbo de Jong in Noordwolde zelf ook nog een winkelinzamelingsactie om de voorraden verder aan te vullen.

Ook worden in beide Jumbo’s, Poiesz en AH Bijsterbosch op korte termijn weer de inzamelboxen voor DE-punten opgesteld. Deze actie, die loopt tot medio januari levert de voedselbanken jaarlijks een groot aantal pakken koffie op. Ook als deelnemers aan de Postcodeloterij geen gebruikmaken van de ontvangen groene cadeaukaart van AH houdt de lokale voedselbank zich van harte aanbevolen. Men kan deze geactiveerd inleveren bij de servicebalie van AH of bij bestuursleden van de Voedselbank.