Aanmelden

U komt voor een voedselpakket in aanmerking als u na aftrek van alle vaste lasten per maand niet meer te besteden hebt dan 200 euro als basisbedrag voor een gezin plus 115 euro per gezinslid.

Denkt u, dat u mogelijk in aanmerking komt voor een voedselpakket, meldt u zich dan via telefoon 06 144 522 45
of per mail voedselbankwolvega@gmail.com

Google
WhatsApp