Over ons

De Voedselbank Weststellingwerf wil gezinnen die in onze samenleving door uiteenlopende oorzaken nauwelijks nog over voldoende financiële middelen beschikken om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien met een tweewekelijks voedselpakket een steuntje in de rug geven.

Zij probeert met behulp van het Regionaal Distributiecentrum Fryslan (RDC)  in Drachten, plaatselijke middenstanders en bedrijven, naburige voedselbanken, particulieren, haar eigen opgebouwde voorraden en eventueel door bijkoop uit eigen middelen te zorgen voor een kwalitatief goed voedselpakket. Hiermede bestrijden we de armoede in onze gemeente, overtollig voedsel krijgt een goede bestemming en het milieu wordt hierdoor ontlast.

Door samen te werken met andere lokale partijen hopen we te bereiken dat deze gezinnen na verloop van tijd weer op eigen benen kunnen staan, omdat deze hulp in onze ogen een tijdelijk karakter dient te hebben.