Meest gestelde vragen

Deze zijn in de even weken op vrijdagochtend.

Voor de houdbaarheid zijn twee data belangrijk. Bij de datum Houdbaar Tot ( HT norm) is het geen enkel probleem als voedsel daarover heen gaat. Fabrikanten gebruiken die datum in het kader van kwaliteitsbewaking. Na die datum zou de kwaliteit, geur, kleur en smaak iets minder kunnen worden maar is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Bij meer bederfelijke producten zoals salades, sauzen, vlees, visschotels is met name de datum Te Gebruiken Tot (TGT) belangrijk. Daarna ontstaan er in dergelijke producten vaak een scheikundige reactie die schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid en kan het product beter weggegooid worden. Maar ten allen tijde geldt dat- ook al streeft wij er naar voedsel te verstrekken dat kwalitatief nog goed is en nog niet aan bederf onderhevig- men altijd af moet gaan op zijn eigen zintuigen. Als men iets niet vertrouwt kan men het beter weg gooien. Hoewel de keten van vervoer en opslag van dergelijke levensmiddelen vanaf de producent, supermarkt, regionale en lokale voedselbank steeds beter in kaart wordt gebracht kan er ergens altijd iets mis gaan. Ook thuis bij onze gezinnen, waar men bepaalde producten wellicht niet direct gekoeld of diepgevroren nog enkele dagen bewaart, worden alvorens deze geconsumeerd worden.

Neemt u dan a.u.b. telefonisch contact met ons op over de wijze, waarop dat kan geschieden. We hebben een eigen koeling en de nodige vriezers maar ons magazijn is maar zeer beperkt open. Geld is de meest simpele vorm en voor ons handig, omdat wij precies weten aan welke producten op een bepaald moment behoefte is.

Dat is nodig voor de opslag en het vervoer van het eigen voedsel en dat vanuit Drachten en het af en toe bijkopen van basisproducten om de voedselpakketten aan te vullen.

Nee, in principe hebben we daarvoor niet de ruimte binnen onze organisatie. Alleen scholieren die zich in het kader van hun maatschappelijke stage hiervoor aanbieden worden ingezet bij de twee jaarlijkse winkelacties in veelal mei en november.

Dat kan, maar op dit moment zijn er geen vacatures. Het bestuur van de Voedselbank streeft naar een kleine, betrokken groep vrijwilligers die precies weet wat er allemaal moet gebeuren. Bij vacatures wordt hiervan melding gemaakt op de eigen website.

In principe wel. Aangeboden kleding en speelgoed gaat naar de Kledingbank waar gezinnen van de Voedselbank ook terecht kunnen. Soms zijn er wat kleine snuisterijen, speelgoed en boeken, die gratis meegenomen kunnen worden.

Nee, een A-pakket is voor 1 persoon, een B-pakket voor een 2-persoons houding en een C-pakket voor een groter gezin.

Nee, als er spullen zijn die u niet gebruikt of lust mag u die achterlaten voor iemand anders die ze wel graag ontvangt. U kunt ze echter niet ruilen voor andere producten.

Nee, dat is afhankelijk van het aanbod vanuit het depot in Drachten en leveranciers in de eigen omgeving alsmede de voorraden in het magazijn. Het streven is er opgericht dat de basisproducten als brood, vlees, groente, aardappelen en pasta in principe elke keer in het pakket zitten aangevuld met wisselende producten.

Nee, dat gebeurt niet. U moet zelf iemand zien te regelen die het ophaalt of mee neemt of u moet tijdig afbellen.

Dan moet u dat op de dag van uitgifte voor 10 uur telefonisch via het nummer van de voedselbank doorgeven. Blijft u zonder afmelden weg dan ontvangt u een ‘gele kaart’ als waarschuwing. Als dit tweemaal in korte tijd gebeurt wordt u van de lijst geschrapt.

Dat is toegestaan.

Eens per twee weken.

Alleen de screeners zijn op de hoogte van uw financiële situatie. Deze gegevens blijven onder hun hoede en worden verder binnen de Voedselbank niet verspreid of besproken. Bij de uitgifte gaat het ook niet om uw naam maar om uw postcode en huisnummer.

Nee, daar kan ze u niet bij helpen. Wel kan ze u door verwijzen naar bepaalde instanties die daarvoor zijn.

Nee, dat is dus afhankelijk van uw financiële positie en de afgesproken landelijke criteria.

Om de financiële positie goed te kunnen beoordelen hebben de screeners bankafschriften nodig van alle bankrekeningen met daarop vermeld de maandelijkse inkomsten en uitgaven of internet bankieren. Zijn die gegevens niet aanwezig of up-to-date dan wordt de aanvraag op voorhand afgewezen.
Bij bewindvoering dient ook het budgetplan aanwezig te zijn.

Ja, als het besteedbaar inkomen na aftrek van alle lasten hoger is dan de landelijke normbedragen komt men niet in aanmerking voor de Voedselbank.

Nee. U kunt alleen een herscreening aanvragen als er wijzigingen zijn in uw financiële positie.