Steun ons

Welkom op de website van Voedselbank Weststellingwerf.

Om een royaal en gezond voedselpakket te kunnen samenstellen is steun voor ons onmisbaar. Dit kan via geld of voedsel, structureel of incidenteel.

Het is fijn om te constateren dat bij sponsoracties vanuit maatschappelijke instellingen de voedselbank regelmatig als een van de goede doelen wordt verkozen. Daarnaast zien we sinds de coronatijd een fors gegroeide support van particulieren. Ook is het goed om te weten dat giften aan de Voedselbank fiscaal aftrekbaar zijn vanwege onze ANBI status.

We stellen het op prijs dat bij het opzetten van een actie voor de voedselbank van te voren even contact met ons gezocht wordt. Dit vanwege de afstemming met betrekking tot de PR, het soort producten, de houdbaarheid en de aflevering.

Het afgeven van producten kan in principe elke woensdagochtend van 9-11 uur in ons magazijn in Wolvega. Vanwege de strenge eisen van voedselveiligheid mogen we geen eigengemaakte producten uitgeven.

Geldelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekening

NL57 RABO 0160 8606 28 ten name van Voedselbank Weststellingwerf.