Vrijwilligers

De ruim twintig actieve vrijwilligers worden ingezet voor tal van werkzaamheden bij het klaarmaken van de pakketten, de uitgifte, het vervoer, schoonmaak en winkelinzamelingsacties. Binnen de landelijke en lokale organisatie wordt niemand betaald. Op dit moment hebben we afgezien voor de 2-4 winkelacties per jaar voldoende vrijwilligers op de werkvloer.