Voedselbank Weststellingwerf bedankt u voor uw bijdrage
Voedsel pakketen staan klaar voor klanten van de voedselbank.

Welkom op de website van Voedselbank Weststellingwerf.

Inmiddels zijn ook de uitgiftedata van Voedselbank Weststellingwerf voor 2021 bekend. Deze zijn ook komend jaar op de vrijdagochtend in de even weken:
– Uitgifte is in Wolvega: A en B pakketten van 9.45 – 10.30 en C pakketten 10.30-11.30 uur
– Noordwolde van 10.30-11.00 uur.

Dat betekent concreet dat het om de volgende data gaat:

2021: 27 September: 10, 24 Oktober: 8, 22 November: 5, 19 December: 3, 17, 31 (reguliere uitgifte is in de even weken).

.
DOEL
.

De Voedselbank Weststellingwerf wil gezinnen die in onze samenleving door uiteenlopende oorzaken nauwelijks nog over voldoende financiële middelen beschikken om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien met een tweewekelijks voedselpakket een steuntje in de rug geven. Zij probeert met behulp van het Regionaal Distributiecentrum Fryslan (RDC) in Drachten, plaatselijke middenstanders en bedrijven, naburige voedselbanken, particulieren, haar eigen opgebouwde voorraden en eventueel door bijkoop uit eigen middelen te zorgen voor een kwalitatief goed voedselpakket. Hiermede bestrijden we de armoede in onze gemeente, overtollig voedsel krijgt een goede bestemming en het milieu wordt hierdoor ontlast. Door samen te werken met andere lokale partijen hopen we te bereiken dat deze gezinnen na verloop van tijd weer op eigen benen kunnen staan, omdat deze hulp in onze ogen een tijdelijk karakter dient te hebben.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

  • Het aan inwoners van de gemeente Weststellingwerf verstrekken van een tweewekelijks voedselpakket, die daar volgens de criteria vastgesteld door VBN voor in aanmerking komen.
  • Het realiseren van een zo gezond mogelijk voedselpakket door het op de juiste wijze aanwenden van ontvangen donaties voor bijkoop van o.a. groente, fruit en zuivel.
  • Het bewaken van de voedselveiligheid zoals beschreven in het handboek van VBN.
  • Het vergroten van het overleg en de samenwerking met gemeente en andere instanties, die betrokken zijn bij het voorkomen of het bestrijden van armoede in onze samenleving.
  • Het respecteren van de gebruikers van onze voedselbank als mens en hun privacy.
  • Het waarderen van de aanwezige vrijwilligers en het scheppen van goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer.
Google
WhatsApp

Nieuwsberichten:

Menu