Organisatie

De Voedselbank Weststellingwerf maakt deel uit van de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Friesland  die lokale voedselbanken ondersteunt  met het delen van voedsel, kennis, scholing  en ervaring. Daarnaast zijn de ruim 150 voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland, welke onlangs een gehele nieuwe en professionele structuur heeft gekregen en opereert vanuit het eigen servicecentrum in Houten. Er is lokaal gekozen voor een platte organisatie om de lijnen erg kort te houden met als kernwaarden: inzet van vrijwilligers, zoveel mogelijk gedoneerd  en gezond voedsel, eerlijke verdeling, onafhankelijk instituut en transparant in haar verantwoording.

Naast het bestuur  zijn  er werkgroepen die zich bezig houden met onder meer het inzamelen en vervoer van voedsel, het gereed maken van de pakketten, de screening van potentiële gezinnen, het voorbereiden van winkelacties , het financieel beheer en pr activiteiten.  De uitgifte vindt steeds plaats op de vrijdagochtend  in de even weken vanuit het eigen magazijn in Wolvega  en  vanuit jeugdhonk To-B in Noordwolde. Al geruime tijd heeft de stichting de beschikking over een transportbusje voor het vervoer van goederen beschikbaar gesteld door garage Ruinemans.

De Voedselbank Weststellingwerf wordt momenteel gerund door een 30 tal vrijwilligers met een vaste taak binnen de organisatie. Naast bestuurlijke taken valt te denken aan o.a.  het klaar maken van de voedselpakketten, helpen bij de uitgifte en  winkelacties, magazijn- en schoonmaakwerkzaamheden,  bewaken van de voedselveiligheid, screening, voedselverwerving  en vervoer. De frequentie en  wijze van inzet wordt in overleg met de vrijwilliger bepaald.  In de lijn van het beleid van VBN wordt ook onze voedselbank louter door vrijwilligers gerund. Niemand ontvangt een vergoeding of andere beloning voor zijn of haar inzet.  Wel kunnen onkosten gemaakt voor het verrichten van de opgedragen taak binnen de voedselbank bij de penningmeester gedeclareerd worden. Voor reiskosten wordt een vergoeding van 19 ct per km gehanteerd.

Elk jaar wordt naast  een  aantal koffie-ochtenden minimaal 1 vrijwilligersactiviteit georganiseerd.  Vrijwilligers wordt op de hoogte gehouden van bepaalde ontwikkelingen tijdens de tweewekelijkse contacten op de werkvloer, geplande overlegmomenten of via de kwartaalnieuwsbrief.  Op dit moment heeft onze voedselbank met uitzondering van extra hulp bij winkelacties in  het voor- en najaar voor haar reguliere werkzaamheden  geen vacatures open staan.