Welke gegevens zijn bij een screening nodig?

Om de financiële positie goed te kunnen beoordelen hebben de screeners bankafschriften nodig van alle bankrekeningen met daarop vermeld de maandelijkse inkomsten en uitgaven of internet bankieren. Zijn die gegevens niet aanwezig op up-to-date dan wordt de aanvraag op voorhand afgewezen.