20. Kan ik tegen zo’n beslissing bezwaar aantekenen?

Nee. U kunt alleen een herscreening aanvragen als er wijzigingen zijn in uw financiële positie.