02. Is voedsel dat over de datum is nog wel te gebruiken?

Voor de houdbaarheid zijn twee data belangrijk. Bij de datum Houdbaar Tot ( HT norm) is het geen enkel probleem als voedsel daarover heen gaat. Fabrikanten gebruiken die datum in het kader van kwaliteitsbewaking. Na die datum zou de kwaliteit, geur, kleur en smaak iets minder kunnen worden maar is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Bij meer bederfelijke producten zoals salades, sauzen, vlees, visschotels is met name de datum Te Gebruiken Tot (TGT) belangrijk. Daarna ontstaan er in dergelijke producten vaak een scheikundige reactie die schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid en kan het product beter weggegooid worden. Maar ten allen tijde geldt dat- ook al streeft wij er naar voedsel te verstrekken dat kwalitatief nog goed is en nog niet aan bederf onderhevig- men altijd af moet gaan op zijn eigen zintuigen. Als men iets niet vertrouwt kan men het beter weg gooien. Hoewel de keten van vervoer en opslag van dergelijke levensmiddelen vanaf de producent, supermarkt, regionale en lokale voedselbank steeds beter in kaart wordt gebracht kan er ergens altijd iets mis gaan. Ook thuis bij onze gezinnen, waar men bepaalde producten wellicht niet direct gekoeld of diepgevroren nog enkele dagen bewaart, worden alvorens deze geconsumeerd worden.