Voedsel aanbieden

Daar waar Voedselbanken Nederland grote spelers in de Food sector probeert te bewegen overtollige voorraden beschikbaar te stellen van de acht distributiecentra in Nederland proberen lokale voedselbanken dat met meer en minder succes dichtbij huis.

Ook wij als Voedselbank Weststellingwerf zouden graag een uitbreiding zien van het aantal winkels en bedrijven dat incidenteel en nog liever structureel levensmiddelen ter beschikking stelt.

Bedrijven en winkels kunnen dat doen vanuit onder andere hun visie op maatschappelijk ondernemen, bij overproductie, de overstap naar een nieuwe verpakking, het niet halen van de gewenste kwaliteit, beschadiging van de verpakking, de nadering van de houdbaarheidsdatum, het voorkomen van stort- of vernietigingskosten of als sponsoring. 

Ook de lokale voedselbanken zullen zich steeds meer  gaan houden aan de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  (NVWA). Vanuit de landelijke organisatie worden alle voedselbanken op dit terrein in de komende twee jaar gescreend en begeleid. De NVWA gaat akkoord met het verstrekken van droge waar, waarvan de THT ( houdbaarheidsdatum ) reeds verstreken is.