Sponsoring

De Voedselbank is nagenoeg geheel afhankelijk van donaties in geld of natura van kerken, bedrijven, organisaties en particulieren.  Vanuit de Voedsel- en  warenwet gelden er voor voedselbanken andere normen ten aanzien van de THT datum dan in supermarkten. Bepaalde producten mogen ook na het verstrekken van de houdbaarheidsdatum door ons nog worden uitgegeven. Hier is controle op met betrekking tot de voedselveiligheid van de uit te geven producten. In dat kader mogen we dan ook geen eigenbereide waren aannemen en uitgeven.