Financiën

In overleg met onze accountant MRW uit Wolvega, één van onze sponsoren, is besloten om onze financiële middelen zoveel mogelijk in te zetten ten behoeve van onze gezinnen al kan ook een voedselbank niet zonder een bepaalde reserve.

Zij zijn het ook die met behulp van onze input  onze jaarrekening en meerjarenbegroting opstellen, welke door ANBI instellingen zoals een Voedselbank sinds 2014 door de belastingdienst verplicht op de site gepubliceerd moeten worden in het  kader van meer transparantie. Op onze site vindt u dan ook het meest recente jaarverslag.