Acties

Initiatieven voor het organiseren van acties voor het binnenhalen van geld of voedsel worden door ons dan ook erg gewaardeerd. Maar even vooroverleg is vanwege overlap, pr en het soort voedsel wel erg fijn. Dat geldt ook voor het afgeven van voedsel op bij voorkeur elke woensdagochtend van 9-11 uur bij ons uitgiftepunt in Wolvega.

Bijdragen in geld kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer :  NL 57 RABO 0160 8606 28.