Ontstaan

De Voedselbank in Weststellingwerf is op initiatief van een aantal jonge en oudere, maatschappelijk betrokken mensen uiteindelijk opgericht om armoede niet alleen over onze landsgrenzen maar ook dichtbij te bestrijden.

Bovendien kwamen er steeds vaker signalen vanuit Voedselbanken in de ons omringende gemeenten dat het tijd werd om gezinnen binnen de eigen grenzen te helpen. Uiteindelijk werd na het formeren van een bestuur en  met praktische ondersteuning vanuit Voedselbank Ooststellingwerf de laatste stappen gezet op weg naar een eigen Voedselbank.  Op   19 januari 2011 passeerde de oprichtingsakte van de Stichting Voedselbank Weststellingwerf kosteloos door medewerking van notariskantoor De Werven.  De uitgifte van de eerste vier pakketten was  vanuit het verenigingsgebouw van het Rode Kruis aan de Oppers als tijdelijke locatie op 15 april 2011.  Door flinke groei van het aantal gezinnen en behoefte aan meer opslagruimte werd  deze locatie met de medewerking en steun   van dhr. P Kapenga  ingeruild voor het huidige pand aan de Industrieweg 14E, welke op 18 november 2011 officieel in gebruik werd genomen.