Kledingbank

Kledingbank De Stellingwerven

Deze is gevestigd aan de Willem Lodewijkstraat 68, 8471 BL in Wolvega en onderdeel van Keiwerkt.

Mensen die aangesloten zijn bij de voedselbank, moeten  leven van een uitkering of hebben te maken met leefgeld vanwege schuldsanering,  kunnen hier elke maandag- en woensdagochtend met uitzondering van de schoolvakanties  tussen 9-12 uur terecht voor het halen van kleding. Ook fungeert de Kledingbank als een werkervaringsplek voor mensen  met afstand tot de arbeidsmarkt.

Mensen die kleding willen doneren kunnen deze elke werkdag tot 18.30 uur  in de opgestelde blauwe kledingcontainer deponeren.  De Kledingbank is te bereiken via tel. 06 44 46 68 58 of via kledingbankdestellingwerven@gmail.com  of  info@kledingbankdestellingwerven. nl

Meer informatie kan men vinden op www.kledingbankdestellingwerven.nl