Vrijwilligers Voedselbank op de koffie bij World Servant

De koffie-ochtend van de Voedselbank in de zaal van buurman World Servants kreeg vrijdagochtend
op verzoek van een aantal vrijwilligers een wat andere invulling door een presentatie van Jan van
der Leest over het reilen en zeilen binnen deze non-profit organisatie. In die zin bijzonder, omdat
een aantal voormalige World Servants vrijwilligers in 2011 de eerste aanzet gaven tot de oprichting
van Voedselbank Weststellingwerf en beide stichtingen samen met Gered Gereedschap gehuisvest
zijn in het bedrijvencomplex van dhr. Piet Kapenga.

Uit deze interessante presentatie en de vele vragen die werden gesteld werd duidelijk dat het motto ‘Bouwen aan Verandering ‘ veel facetten
kent voor zowel de gemeenschap waar een project wordt gerealiseerd als de uitgezonden
vrijwilligers. ‘Een ervaring voor je verdere leven’ aldus de inleider, die met een kleine persoonlijke
attentie en een donatie aan de stichting werd bedankt voor zijn gewaardeerde bijdrage en de
gastvrijheid die de voedselbank op deze locatie steeds geniet.

Punten tellen

Tevens werd deze ochtend gebruikt
om de bij AH, Poiesz en Jumbo de Jong ingezamelde koffiepunten te tellen voor de actie vanuit Lions
Nederland. De verwachting is dat de bijna 250.000 punten dit voorjaar goed zijn voor zeker 400
pakken koffie.