Voedselbank op bezoek bij  PKN jongeren

Op uitnodiging verzorgden Annette Bos en Reint Oostra dinsdagavond een presentatie over de voedselbank aan een vijftiental jongeren van de  PKN gemeente in Area 51. Dit gebeurde  naar aanleiding van hun pastoraal thema ‘Help een ander en daarmee ook je zelf. ‘

Als voorbereiding had men al veel vragen klaar liggen om deze af te vuren op de inleiders,  die het een ander vertelden over het ontstaan, de werkwijze en het waarom van de voedselbank. Ook het tegengaan van voedsel-verspilling, -veiligheid en –verwerving  kwamen voorbij. In de komende tijd  gaat de groep samen met jongerenwerkster Heleen Hornstra  bekijken of men wellicht een actie kan opzetten voor met name leeftijdsgenoten van wie de ouders een beroep moeten doen op de Voedselbank.  ‘Want ook deze jongeren willen wel eens een colaatje drinken  in plaats van alleen maar ranja of  ice-tea.’