Wordt een aflossing van schulden bij familieleden ook meegenomen in de berekening?

Wordt een aflossing van schulden bij familieleden ook meegenomen in de berekening?