Past het instituut Voedselbank wel bij ons welvarend land?

Nee, in feite niet maar de realiteit is anders. Ook in onze maatschappij vallen er mensen door diverse oorzaken buiten de boot en dan nauwelijks voldoende geld overhouden voor voedsel en kleding. Het is dan fijn dat de Voedselbank hun zorgen in elk geval tijdelijk wat kan verlichten. Samen met diverse anders instanties zullen zij zelf echter moeten proberen hun leven ook in financiële zin weer op de rit te krijgen.