17. Komen alleen mensen in de bijstand in aanmerking voor de Voedselbank?

Nee, dat is dus afhankelijk van uw financiële positie en de afgesproken landelijke criteria.