SDW bezoekt Voedselbank

Wolvega – Vrijdag j.l. bracht een afvaardiging van de PvdA, VVA en Weststellingwerf Natuurlijk! die de verkiezingen van 2018 ingaan onder de naam SDW een bezoek aan zowel het magazijn van de Voedselbank in Wolvega als het uitgiftepunt in jeugdhonk To-Be in Noordwolde. Op beide locaties werden zowel de ruimten bekeken als gesprekken gevoerd met de vrijwilligers op de werkvloer. Vervolgens werd in een zaaltje van World Servants genoten van een eenvoudige lunch en werd verder van gedachten gewisseld met bestuursleden en screeners over de oorzaken, waardoor inwoners uiteindelijk bij de Voedselbank aankloppen voor noodhulp. Ook de consequenties van het afwijzen van een ingediend verzoek voor structurele steun door de meerderheid van de raad kwam natuurlijk ter sprake. Het bestuur van de Voedselbank hoopt dat dergelijke informatieve bezoeken er toe zullen bijdragen dat men gaat beseffen dat het instituut Voedselbank een gevolg is van het ontbreken van een juist vangnet in schrijnende gevallen en de toenemende individualisering en digitalisering van de huidige maatschappij. De slotconclusie ‘Wat zou het fijn als in de toekomst een Voedselbank overbodig is’ werd door iedereen dan ook unaniem onderschreven.