Rabobank verrast Voedselbank Weststellingwerf

De Voedselbank Weststellingwerf heeft afgelopen week een bijdrage van liefst 4000 euro gekregen van het Cooperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Ingesteld voor het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in haar voedingsgebied helpen te vergroten.

Dit bedrag is bestemd voor vervanging en uitbreiding van de vriescapaciteit nu supermarkten steeds meer voedsel leveren aan de lokale voedselbank, waarvan momenteel een 70 gezinnen tweewekelijks gebruik maken. Bovendien is het magazijn door de medewerking van eigenaar dr. Piet Kapenga onlangs uitgebreid met een aantal extra vierkante meters voor onder meer plaatsing van extra vriezers. ‘Geweldig dat de Rabobank onze aanvraag zo snel en gul gehonoreerd heeft, ’aldus voorzitter Willem Feenstra, initiator van deze aanvraag.