Privacybeleid

PRIVACYBELEID van de Stichting Voedselbank Weststellingwerf

De screening wordt gedaan door 2 vrijwilligers van de voedselbank.
De volgende gegevens worden bij de screening op een formulier genoteerd:

Naam en straat, huisnummer, postcode en woonplaats aanvrager
Telefoonnummer
Samenstelling van het gezin
Leeftijden van kinderen als ze in aanmerking komen voor de Stichting Jarige Job
Inkomsten en uitgaven zoals bepaald door de Voedselbanken Nederland
Indien nodig wordt er schriftelijke toestemming gevraagd om met derden contact op te nemen
Het formulier met de gegevens wordt in een map bewaard bij een van de screeners thuis op een veilige plek.
Met de gegevens wordt per uitgifte een computerlijst gemaakt die per huishouden de volgende gegevens bevat:
Postcode
Huisnummer
Het aantal volwassenen en het aantal kinderen
Deze lijst wordt doorgemaild naar de magazijnmedewerkers, die de voedselpakketten samenstellen.
De voedselpakketten worden geïdentificeerd aan de hand van postcode en huisnummer.
Bij de uitgifte wordt alleen postcode en huisnummer gevraagd voor het identificeren van de klanten.
De gegevens worden 6 maanden na het beëindigen van de hulp door de voedselbank vernietigd.
De gegevens van de vrijwilliger(s) worden alleen na toestemming van de vrijwilliger(s) verstrekt aan derden.