PKN gemeente verrast  jeugd Voedselbank 

Ook dit jaar verraste de PKN gemeente in Wolvega de jeugd van de Voedselbank met een goed gevuld vakantietasje bij het aanbreken van de zomervakantie.  Na het succes van vorig jaar besloot men daar een vervolg aan te geven ook al maakte de Corona crisis het inzamelen van de benodigde spulletjes  en financiële middelen in de afgelopen periode wel een stuk lastiger. Door de grote support vanuit de kerkelijke gemeente en de inzet van de enthousiaste organisatoren lukte het toch om vrijdagochtend j.l. een 40 tal tasjes aan de ouders bij de uitgifte te overhandigen. Een gebaar dat door hen erg gewaardeerd werd.                                                                                                                        

Nu de 1,5 m regel zeker nog geruime tijd gehandhaafd blijft  gaat het bestuur vrijdagochtend tijdens een koffiemorgen met haar vrijwilligers in gesprek over de gevolgen hiervan op de werkvloer. Noodgedwongen worden alle werkzaamheden nu met minder mensen gedaan met een verhoging van de werkdruk tot gevolg. Daarnaast is deze bijeenkomst goed voor het versterken van de onderlinge contacten, die in de afgelopen maanden toch wel erg gemist werden.