Koelcapaciteit bij de Voedselbank fors uitgebreid

Onlangs ging een lang gekoesterde wens van de vrijwilligers op de werkvloer in vervulling toen de nieuwe en vergrote koelcel in gebruik werd genomen. Door de levering van een groeiend aantal koelproducten vanuit het regionaal DC uit Drachten werd de opslag en de uitgifte van deze producten steeds problematischer.

Met behulp en medewerking van VB voorzitter Willem Feenstra, directeur van Heiwo, werden er plannen gesmeed voor een maximale vergroting van deze ruimte. In de afgelopen weken bleek hoe handig het nu is om grote voorraden in rolcontainers in deze koelruimte te kunnen plaatsen. De blijdschap werd nog vergroot toen in een recente bestuursvergadering bleek dat door bijdragen van Voedselbanken Nederland en Heiwo  de penningmeester voor deze aanpassing de knip gesloten kan houden, waardoor een verhoging van de bijkoop van basisproducten voor het laatste kwartaal mogelijk bleek.