Impact corona voor Voedselbank groter in organisatorisch dan financieel opzicht

Ondanks of wellicht mede dankzij  de corona pandemie kan Voedselbank Weststellingwerf met name in financieel opzicht op een erg goed jaar terugzien.  Daarentegen moest wel de organisatie rond de uitgiften aangepast worden  evenals de inzet van het aantal vrijwilligers vanwege de anderhalve meter.

Nog nooit eerder ontving men in een jaar zoveel donaties  in geld en natura van kerken, bedrijven, instellingen en particulieren. Een bewijs dat men het verstrekken van een voedselpakket aan medeburgers, die tijdelijk financieel in een lastig pakket verkeren, zeker in dit onzekere coronajaar waardeert. Mede daardoor kon de bijkoop van ontbrekende  en  gezonde basisproducten in de loop van het jaar fors opgetrokken worden tot liefst zeventien  duizend euro.  Dit was nodig door het groeiende aantal huishoudens- van 80 naar 94- dat een beroep deed op de voedselbank, minder aanvoer vanuit het distributiecentrum in Drachten en het wegvallen van inzamelacties in supermarkten en kerken.

Of de groei van het huishoudens in met name het laatste kwartaal van2020 zich voortzet in  het nieuwe jaar zal in de komende tijd duidelijk worden. In elk geval gaat het bestuur zich op voorhand binnenkort alvast eens beraden wat de consequenties en mogelijke oplossingen zouden  kunnen zijn als het aantal huishoudens fors boven de honderd uitkomt.  Een steuntje in de rug daarbij is op voorhand de toekenning van de inmiddels structurele subsidie van 5000 euro van de gemeente voor 2021 om  de pakketten voor gezinnen met kinderen gezonder te maken door de aanschaf van extra fruit en zuivel.