Handleiding Coronacrisis

De overheid heeft maatregelen bekend gemaakt die moeten helpen om de
verspreiding van het Corona virus (COVID-19) af te remmen. Deze maatregelen hebben
ook gevolgen voor de voedselbanken. De maatregelen van de overheid worden
regelmatig aangepast. Daarom wordt ook deze handleiding regelmatig aangepast. We
gaan er van uit dat, zolang de risicogroepen niet gevaccineerd zijn, we ook als
voedselbanken onze werkprocedures zullen moeten aanpassen. De nadruk zal nu dan
ook meer op de langere termijn komen te liggen.

Klik (hier) voor het volledig document