Criteria

Wanneer komt u in aanmerking voor voedselhulp:

  • U bent inwoner van Weststellingwerf.
  • U houdt voor uw levensonderhoud per maand € 300,- of minder over als u alleenstaand bent. Als u met meer personen bent dan wordt het bedrag voor elke persoon met € 110,- verhoogd. Dus als u met 2 personen bent dan komt u in aanmerking als u voor uw levensonderhoud minder dan € 410,- overhoudt.

Wij berekenen dit inkomen als volgt:

Uw inkomsten inclusief toeslagen en kindgebonden budget worden bij elkaar opgeteld.

Uw uitgaven worden als volgt vastgesteld: de bedragen voor huur, energie, water en     schulden worden bij elkaar opgeteld, daarbij worden opgeteld € 330,- voor de eerste volwassene, € 260,- voor de tweede volwassene en €60,-voor elk kind.

Mocht u onder bewind staan dan is het budgetplan het uitgangspunt voor de  berekening van uw netto maandinkomen.