Criteria

Wij hanteren de criteria welke zijn opgesteld vanuit de landelijke Voedselbanken Nederland. Bij deze criteria wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling.

Daarbij gaat het om het besteedbare bedrag wat overblijft voor voedsel en dagelijks levensonderhoud na aftrek van huur, gemeentelijke belastingen, aflossing eventuele schulden, waterschapslasten, hypotheekrente, verzekeringen, gas, water , elektra en telefonie. Vanaf 1 januari 2022 worden de volgende maandbedragen gehanteerd:

• Basisbedrag per maand is 150 euro; per persoon, zowel volwassenen als kinderen, komt er 100 euro bij. Bij een 1-ouder gezin met 2 kinderen gaat het dus om een besteedbaar bedrag van 450 euro in de maand (was 420).

Menu