Aanvragen

Procedure

De meeste gezinnen die gebruik willen maken van de Voedselbank melden zich telefonisch. In sommige gevallen worden er ook gezinnen bij ons aangemeld vanuit sociaal maatschappelijk werk of de schuldhulpsanering. Vervolgens wordt na het maken van een afspraak door twee van onze screeners bij de aanvragers thuis gekeken hoe hun financiële situatie is. Aan de hand van deze screening en de landelijke richtlijnen wordt beslist of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Ook wordt er per individueel geval afgesproken wanneer er een herscreening plaats zal vinden. Het gebeurt ook dat mensen tussentijds zelf aangeven dat een voedselpakket niet meer nodig is doordat hun financiële positie verbeterd is. Bij het honoreren van een aanvraag wordt men ook geïnformeerd over de data van uitgifte en het feit dat men afbericht moet doen indien men verhinderd is het voedselpakket af te halen. Men moet zelf voor vervoer zorgen. Pakketten worden niet thuis bezorgd. Indien men tweemaal zonder afmelding weg blijft bij een uitgifte wordt men van de lijst geschrapt. De samenstelling van het pakket is afhankelijk van de gezinsgrootte en het aanbod vanuit het regionale depot in Drachten.

Hulp waar nodig

De buitenwacht heeft vaak een verkeerd beeld van die gezinnen die uiteindelijk bij een voedselbank terecht komen. Eigen schuld dikke bult geldt maar voor een kleine groepje  dat door verslaving of problematische schulden in de problemen is geraakt. Veelal gaat het om het verlies van een baan, een plotseling faillissement van het eigen bedrijf als ZZP’er of dat van de werkgever, het uitblijven van een uitkering, studieschulden, financiële perikelen  bij scheiding, fouten van de belastingdienst, psychische problemen e.d. Dit soort mensen komt vaak in een vicieuze armoedecirkel terecht en de problemen stapelen zich al snel op. Met het verstrekken van een voedselpakket kunnen we dan mogelijk even de druk van de ketel halen en mensen de tijd geven te wennen aan die situatie, waarin nog meer dan anders keuzes moeten worden gemaakt.