2017Voedselbank Weststellingwerf hoopt in 2017 op meer

Voedselbank Weststellingwerf hoopt in 2017 op meer structurele steun

In de afgelopen vijf jaar is overduidelijk geworden dat ook de gemeente Weststellingwerf niet zonder een voedselbank kan. Na de start in april 2011 met vijf gezinnen in het Rode Kruis Gebouw aan de Oppers schommelt het aantal gezinnen dat sinds  november van dat jaar bediend wordt vanuit het magazijn aan de Industrieweg 14 tussen de 70 en 90 gezinnen. Zij ontvangen in de even weken op de vrijdagochtend gelang de grootte van het gezin een A-,B- of C- voedselpakket.  De uitgifte aan de 30 gezinnen in Noordwolde vindt op die ochtend plaats in jeugdhonk ToB. Met een door garage Ruinemans ter beschikking gestelde transport bus worden de kratten daar afgeleverd, welke veelal op de woensdagochtend door een deel van de twintig vrijwilligers zijn gevuld met producten, die deels worden aangeleverd vanuit het depot van de Friese Voedselbanken in Drachten. Helaas heeft de levering vanuit het landelijk circuit geen gelijke tred gehouden met het aantal mensen, wat gebruikt maakt van één van de 170 voedselbanken in heel Nederland. De oorzaak ligt met name in  de lastige logistiek en de toenemende regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. Hierdoor moeten de lokale voedselbanken zelf veel meer inspanningen leveren om via acties en bijkoop hun voorraden op peil te houden om toch een kwantitatief en kwalitatief goed pakket te kunnen samenstellen. Eigen winkelacties of donaties in  geld of natura  vanuit kerken, scholen, maatschappelijke instellingen en een klein aantal bedrijven zijn dan ook onmisbaar voor de plaatselijke voedselbank, die in bakkerij Vliegendehond, dhr. P Kapenga van Home Center,  Koninklijke Utermöhlen N.V en Kringloopwinkel Wolvega momenteel zijn  grootste sponsoren kent
Gelukkig beseffen ook de landelijke supermarktketens dat mede in  het kader van het tegengaan van voedselverspilling het veel handiger is om in de lokale situatie producten die tegen de THT datum aanzitten te doneren aan de plaatselijke voedselbank, waardoor logistieke problemen voorkomen worden. Als gevolg daarvan stelt Jumbo Nicolai in Wolvega al enige tijd met name ingevroren maaltijden en vlees beschikbaar aan voedselbank Weststellingwerf en haakt in januari 2017 Jumbo de Jong in Noordwolde aan. Mede gezien de reacties vanuit het Hoofdbestuur van Voedselbanken Nederland is er goede hoop dat andere supermarktketens in 2017 dit voorbeeld gaan volgen, waardoor de voedselverwerving een stuk eenvoudiger wordt en voedselverspilling wordt tegengegaan.

Desondanks zou het fijn zijn als meer bedrijven en particulieren in onze gemeente het werk van Voedselbank Weststellingwerf structureel zouden willen steunen met een financiële bijdrage, zodat wat vaker gezonde basisproducten als zuivel, groente en fruit bijgekocht kunnen worden. In dat verband is men dan ook blij met de recent eenmalig toegekende 5.000 euro van de gemeente om de bijkoop van gezonde producten voor gezinnen met kinderen mogelijk te maken. Maar eigenlijk geldt dat ook voor de overige gebruikers van de voedselbank, die door ziekte, pech of verkeerde keuzes na screening tijdelijk een beroep kunnen doen op deze voorziening, waarvoor de maatschappelijke en politieke waardering duidelijk groeiende is. Dat hebben  ook de laatste maanden van het oude jaar wel aangetoond.