2017Voedselbank hanteert bij screening nog niet de nie

Wolvega – Het bestuur van Voedselbank Weststellingwerf heeft onlangs besloten de landelijk verruimde criteria om toegelaten  te worden tot een voedselbank voorlopig  nog niet te hanteren nu de voedselverwerving nog steeds stagneert en er in januari plotseling sprake is van een fors toegenomen aantal aanvragen. Eind 2016  is op de Algemene Vergadering van Voedselbanken Nederland in Houten besloten om de criteria voor toelating tot een voedselbank te verruimen door de geldende normbedragen met tien euro per persoon per maand te verhogen.  Noord-, Oost- en Zuid-Nederland stemden echter tegen dit voorstel vanwege het karige aanbod van voedsel in deze regio’s. Verruiming van de geldende toelatingsnormen zou ongetwijfeld tot een forse toename van gezinnen leiden. Daarom heeft het bestuur van voedselbank Weststellingwerf onlangs besloten de nieuwe criteria bij screening voorlopig nog niet te hanteren. ‘Jammer, maar we willen de mensen niet laten komen voor een pretparket van chips, snoep, koek en sausjes. Het aantal van 15-25 basiseenheden in  een basispakket halen we lang niet. Mensen hebben in onze ogen eens in de twee weken recht op een zowel kwantitatief als kwalitatief goed pakket. De goede pakketten in december waren helaas meer uitzondering dan regel. De voedselverwerving zal op zowel landelijk als lokaal niveau eerst beter op gang moeten komen. Ook de 70 procent die wij lokaal niveau zelf moeten verwerven halen we nog steeds niet en onze middelen voor bijkoop zijn maar beperkt. ’                     Blij is men wel te kunnen melden dat de her-screening op het gebied van voedselveiligheid bij de laatste uitgifte beloond werd  met een dikke negen. Een teken dat men op de werkvloer de zaakjes qua opslag en uitgifte goed voor elkaar heeft en een mooie opsteker vormt voor de vrijwilligers op de werkvloer en de aangesloten  gezinnen. Daarnaast wordt op korte termijn in overleg met de desbetreffende ouders gestart met de uitgifte van extra groente, fruit en zuivel aan gezinnen met kinderen vanuit het door de gemeenteraad eenmalig beschikbaar gestelde budget van 5000 euro voor meer gezonde voeding.